Om

Nordlander

Creation of Image

Som beteendevetare och stylist hoppas jag kunna hjälpa dig

Jag är utbildad beteendevetare och modestylist. Framförallt har jag ägnat mitt yrkesverksamma liv åt stöd och stöttning i form av samtal och coachning. Genom mina jobb och mina möten har jag fått ökat intresse för att kombinera det inre och det yttre. Att komma i personlig balans. Tidigt fick jag med mig en fras som sedan följt mig. De du irriterar dig på säger mer om dig själv och vem du är än om den du irriterar dig på. Genom denna fras har jag sett och förstått mig själv på ett spännande sätt. Varje möte betyder en ny inblick i mig själv. På det sättet kan jag även få en förståelse för mitt yttre. Varför väljer jag att klä mig som jag gör, sminka mig som jag gör etc

 

Är det viktigt för mig att se ut som andra i min omgivning?

Är det viktigt för mig att revoltera mot min omgivning?

Är det viktigt för mig att signalera utåt att jag inte bryr mig om mitt yttre?

Är det viktigt för mig att signalera att jag bryr mig om mitt yttre?

Hela tiden kan vi lära känna oss själva och förstå oss själva. I vissa fall kan vi behöva utmana oss att bli starkare. Psyket växer även när vi utmanar vårt yttre. Det är trådar som hör samman och där inget är oberoende av det andra.

 

Yttre påverkan och medvetenhet innebär att se det som är fint hos varje individ -att lyfta fram det som är bra och förstärka det som får varje individ att lysa mer. Tack vare min kombination av utbildningar och erfarenhet kan jag fånga upp signaler som i sin tur kan leda till samtal som leder till en mer hållbar förändring.

 

 

Kort om beteendepåverkan

Vi är sociala varelser som tidigt lär oss att anpassa oss till vår omgivning. Beroende på vilka vi är och var vi växer upp skapar vi vår identitet och självuppfattning

Självförtroende och självkänsla är begrepp som används ofta men dock inte alltid så lätt att få rätt på dessa begrepp, vad som är vad och hur jag kan arbeta med vart och ett område:

 

  • självkänsla - min känsla om mig själv, på ett djupare plan. Självkänslan påverkas inte nämnvärt av mina prestationer. Denna formas tidigt i livet. Den skapas framförallt av att på riktigt känna att jag är precis ok som jag är.

 

  • Självförtroende är hur jag upplever att jag klarar av saker. Hur duktig jag känner mig i givna situationer etc. Detta är något som skapas i olika sociala sammanhang. Självförtroendet kan se och kännas olika beroende på situation och uppgift.

 

Ordens kraft

  • ord som vi säger till oss själva gör lika ont i oss och skadar oss lika mycket som om någon annan sagt dom till oss.

Så snälla, tänk på hur du talar till dig själv.

 

 

Copyright © All Rights Reserved